Kund #40: Andningsvård får skjuts med content, pr och native advertising

WellO2 maskin andning

 

Vi på Main Station började i dagarna leverera innehåll till den 40:e kunden, andningsträningsverktyget WellO2, sedan starten 2019. De senaste månaderna har även kunder som Modifast, Mobilaris och Expandia tillkommit inom Main Stations content- och pr-erbjudande, samtidigt som flera av våra samarbeten med native advertising-leverantörer har stärkts.

Victoria Lagercrantz, kundansvarig för vårt samarbete med WellO2: Vad är WellO2 och vad hjälper vi dem med?
WellO2 är en teknologi som kombinerar ångandning med motstånd i in- och utandningen och på det sättet tränar upp din luncgkapacitet. Produkten har funnits på den finska marknaden sedan 2016 och sålts i över 50 000 exemplar, men är relativt ny här i Sverige. Vi hjälper dem att etablera sig här i Sverige med framförallt bra content som kundcase, infografik och debattartiklar, pr-aktiviteter och native advertising.

Hur ser samarbetet ut?
Vi jobbar på precis det sätt som vi vill jobba med ett tätt samarbete som sträcker sig sömlöst över köpta, egna och förtjänade kanaler. Vi har veckovisa möten med Patrik på WellO2 där jag och de andra i teamet redovisar resultat men framförallt kommer med förslag på var vi ska lägga resurser för bästa möjliga resultat.

Vad har vi sett för resultat hittills?
Många av projekten är pågående och för tidiga att utvärdera, men vi har stärkt varumärket och även drivit direktkonverteringar med en programmatisk nativekampanj och knutit många viktiga kontakter i PR-arbetet samt publicerat en debattartikel i Göteborgsposten som rönt mycket uppmärksamhet.

Till sist: Vad önskar du dig mest just nu?
I WellO2:s fall så önskar jag att ännu fler får upp ögonen för en apparat som bevisligen stärker lungkapaciteten med upp till 80 procent för främst astmatiker och KOL-patienter, men även elitidrottare. I övrigt är det nog att få fortsätta arbeta nära företag och organisationer som vågar anamma branschglidningen och utgå från riktigt bra content i alla typer av kanaler.