Var finns era styrkor och svagheter i contentarbetet? Vårt nya test ger svaret

 

UPPDATERAT 28 jan, 2020: Tester är pausat tills vidare för omgörning och utvärdering.

Har ni koll på kvaliteten i ert contentarbete?
Om inte, gör vårt test (tar cirka tre minuter) och få svar på om och hur ni bör utveckla ert contentarbete för att stå starkt rustade under 2020.

Testet är uppdelat på fyra områden. Varje påstående ska besvaras utifrån en femgradig skala – från Instämmer helt till Instämmer inte alls. Med content avses i det här fallet redaktionellt innehåll som produceras i syfte att inspirera, engagera och öka kunskapen hos viktiga målgrupper.